yksinkertainen rohdosvalmisteet kamagra jelly suosittu rohdosvalmisteet

uusi_kipina_talo.jpg

 KAUNO RY

KAUNO ry on Lahden taiteilijaseura ry:n, Lahden taidegraafikot ry:n ja Lahden valokuvataide ry:n vuonna 2003 perustama yhdistys, joka hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22.12.2003. Lisäksi KAUNO ry:n hallituksen kokouksiin osallistuu asiantuntijajäseninä Lahden kaupungin nimeämät edustajat. 

KAUNO ry toimii jäsenjärjestöjensä hyväksi ja niiden valtuuttamana. KAUNO ry:n toiminta-ajatus koostuu jo vakiintuneista Lahden taiteilijaseura ry:n, Lahden taidegraafikot ry:n ja Lahden valokuvataide ry:n toiminnoista ja se koordinoi yhdistysten uusia yhteisiä toimintoja. Jäsenjärjestöjen hallitukset vastaavat toiminnoistaan omille jäsenistöilleen ja KAUNO ry:n hallitus puolestaan jäsenjärjestöilleen. KAUNO ry solmii kiinteät yhteydet muihin Lahdessa toimiviin visuaalisten taiteiden toiminta- ja koulutusorganisaatioihin. Vuosina 2005 - 2007 toimi Visuaalisten taiteiden keskus VISU osana KAUNO ry:n organisaatiota.

TUKEVA PORRAS – kuvataiteesta hyvinvointipalveluksi, 2013

Kauno ry:n hallinnoimassa Tukeva porras- hankkeessa pilotoidaan kuvataiteesta hyvinvointia -palveluja yhteistyössä paikallisten ammattikuvataiteilijoiden ja Lahden sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Pilotissa kokeillaan ja mallinnetaan kuvataiteen soveltamista sosiaali- ja terveystoimialan asiakkuuksiin ja työyhteisöihin. Tavoitteena on juurruttaa kuvataiteen soveltaminen osaksi Lahdessa tarjottavia hyvinvointi- ja sosiaalisen tuen palveluja. Yhteisöissä toimiva kuvataiteilija voi läsnäolevalla toiminnallaan ja taide välineenään osallistaa, huomioida, osoittaa, voimaannuttaa ja havahduttaa ihmiset osallistumaan omaan olemassaoloonsa. 

 


#